Det har i mange miljøer blitt populært å sanke ville arter i norsk natur for bruk i matlaging, tøyfarging, hudpleieprodukter og lignende. Noen arter er spesielt populære, for eksempel ramsløk, og det har ført til noen utfordringer. Arter kan forveksles med andre arter med likt utseende. Og visste du at kan ikke kan ferdes og sanke overalt? Her er noen tips og informasjon. 

Interessen for arter som mennesker kan nyttiggjøre seg øker. Vi ser at det blir stadig flere nyhetssaker, innlegg i sosiale media og kurs der det deles informasjon om hvordan man kan finne og ta i bruk arter fra norsk natur, f.eks. sopp- og bærplukking og sanking av arter populære i matlaging. Artsdatabanken vil gjerne minne om at det er viktig å kjenne til at mange arter likner på hverandre og det er lett å artsbestemme feil. Det kan dessuten være forbudt å sanke planter i naturreservater og verneområder. Og det er ikke tillatt å ferdes på innmark, da må du ha grunneiers tillatelse først. 

Lett å artsbestemme feil

Det har vært mye interesse rundt ramsløk de siste årene. Mange mener at den er en veldig god ingrediens i ulike matretter. Men visste du at ramsløk kan forveksles med den giftige arten liljekonvall? Blomstene er ulike, men bladene kan ofte ligne veldig på hverandre for et utrent øye. Les mer hos Helsenorge.

Mange arter har slike mulige forvekslingsarter. Vi oppfordrer alle til å dobbeltsjekke hvilken art du har funnet.

Det finnes mange hjelpemiddel for artsbestemmelse. Du har tradisjonelle bøker, som Lids flora og Dyreliv i havet. Du har bildegjenkjenningsappen Artsorakel. Du har nettjenesten Spør en ekspert. Og du har mange grupper i sosiale media, som Facebookgrupper for villblomster, insekter og fugler. Og du kan selvsagt søke etter artsinformasjon på Artsdatabankens nettsider.

Og tenk etter: Når kan du stole på andres artsbestemmelse, hvis det kan finnes mulige forvekslingsarter?

Du rapporterer vel i Artsobservasjoner? Da ber vi om at funnet dokumenteres med bilder av artskarakteristiske kjennetegn. 

Forbudt å sanke i naturreservater og verneområder 

Det kan være forbudt å sanke arter i naturreservater og verneområder. Les mer om ferdsel i verneområder.

Miljødirektoratet skriver bl.a.:

 • “Allemannsretten kan være begrenset i for eksempel verneforskrifter, så husk å sjekke verneforskriften dersom du tenker å sanke bær og andre ville vekster innenfor et verneområde. Du kan finne er oversikt over verneområder i Norge og verneforskriftene i kartet på denne siden. Et eksempel på ville vekster som det innenfor enkelte verneområder ikke er lov å plukke er ramsløk.” 

Allemannsretten, men ikke ferdselsrett på innmark

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge og gir rett til å høste av naturen. Men merk at det ikke er ferdselsrett på innmark.

Innmark omfatter dyrket jord, kulturbeite, yngre plantefelt, gårdsplasser, hustomter, industriareal osv. Dyrket mark gjelder først og fremst åker og eng i tilknytning til gårdsbruk, men også annen jord som er oppdyrket - som hager, beplantninger o.l. - går inn under begrepet dyrket mark (jf. Jusstorgets omtale av innmark). 

Miljødirektoratet har ansvaret for allemannsretten og har laget en oversikt over ferdselsretten og ofte stilte spørsmål

Tips til deg som sanker

 • Følg allemannsretten og ferdselsretten når du er på tur, og ikke gå på innmark (evt. spør grunneier om tillatelse på forhånd)
 • Ta hensyn til andre og forebygg konflikter, f.eks. med grunneiere.
 • Sjekk og dobbeltsjekk at artsbestemmelsen din er riktig.
 • Hvis du søker etter andres funn i Artsobservasjoner eller Artskart, bruk opplysningene med sunn fornuft.
  • Unntaksvis kan tidligere registrerte funn være ukorrekte eller upresise. Kan det f.eks. være feil art eller at funnet har havnet på feil sted?
  • Meld gjerne ifra til oss hvis du finner feil til support@artsobservasjoner.no eller artskart@artsdatabanken.no I Artsobservasjoner kan du også gi konstruktive kommentarer på andres observasjoner.
  • Funn i Artsobservasjoner eies av rapportøren selv og funn i Artskart eies av dataleverandør (vitenskapelige institusjoner, kartleggingsfirmaer mm.). Artsdatabanken kan derfor ikke endre på funn. Men hvis du finner feil, så vil vi gjerne ha beskjed så de kan bli korrigert av dataeier. 

Tips til deg som registrerer funn av sankbare arter

 • Følg allemannsretten og ferdselsretten og ikke gå på innmark uten grunneiers godkjenning på forhånd
 • Hvis du beveger deg og registrerer funn i nærheten av innmark og privat eiendom, vis hensyn.
 • Dobbeltsjekk at artsbestemmelsen er korrekt.
 • Når du registrerer funnet i Artsobservasjoner, oppfordrer vi til å dokumentere det grundig, med bilder av artskarakteristiske kjennetegn.
 • Hvis funnet kan medføre økt trafikk fra andre for å gjenfinne arten, vurder hvilken geografisk presisjon du gir funnstedet for å unngå konflikt med grunneier, andre beboende i området osv.
 • Du kan gjerne registrere gjenfunn av arter i Artsobservasjoner eller at du ikke har funnet arten i et område der du forventet å finne den. F.eks. hvis du forventet å finne ramsløk, men i stedet fant liljekonvall, så er dette viktig informasjon å dele med andre. 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til artsfunn eller Artsobservasjoner, kontakt support@artsobservasjoner.no

Spørsmål om allemannsretten rettes til Miljødirektoratet eller den aktuelle kommunen.