Kartfestede funn fra workshopen "Nordic Coleoptera Group 2011" (24-11)
Følg linken og avgres søket til 2011, så vil de fleste funnene være herfra.