Havforskningsinstituttet skal arrangere workshop med fokus på kompetansoppbygging om blekksprut i 2023.

Det norske fagmiljøet på blekkspruter er lite, og det finnes få norske eksperter. Derfor skal Havforskningsinstiuttet invitere fagpersoner til en workshop for å dele kunnskap om artsidentifisering og samle kunnskap om utbredelse av blekkspruter. Havforskningsinstituttet har gjennom flere år samlet og lagret blekkspruter som deltakerne kan studere. Det er også et mål å få ryddet opp i populærnavnene til denne gruppen, samt å foreslå populænavn til arter som ikke har dette på norsk.

Informasjon om tid og sted for dette arrangementet vil komme senere.