Glattlundmose er nokså nylig skilt ut på artsnivå og vi har foreløpig ikke god nok oversikt over økologi og utbredelse for denne arten. Det kan virke som den er vanligst i fjellområder og nord i landet.

Kjennetegn

Glattlundmose vokser i grønne eller gulgrønne bestander. Skuddene er ofte 2–4 cm lange med varierende forgreining. Greinene er trinne og rake eller svakt bøyd i tørr tilstand. Bladene er skålforma, triangulære og smalner gradvis inn til en nokså kort spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis nesten ut til bladspissen. Bladkanten på stengelbladene er som oftest uten tenner eller fintannet. Greinbladene er tydelig tannete i kanten. Cellene er 5–12 x 25–75 µm. Hjørnecellegruppene er triangulære og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er kvadratiske eller kort rektangulære.

Økologi

Glattlundmose vokser i fuktige miljøer, både i skog- og fjellmiljøer der den finnes både på marken, blokker og på død ved.

Utbredelse

Artens utbredelse er fortsatt ikke veldig godt kjent siden den nokså nylig er etablert på artsnivå. Den kjente utbredelse omfatter fjell- og fjellnære områder i store deler av landet.

Forvekslingsarter

Glattlundmose kan ligne den svært vanlige sprikelundmose S. reflexum, men har ikke bøyde greiner slik denne arten har. I tillegg smalner bladene mer plutselig av mot spissen hos sprikelundmose enn hos glattlundmose.