Dette er en nokså sjelden art som nylig har fått artsrang og som tidligere har vært ansett som en varietet av gullskeimose. Den har eggrunde, skålforma blader og så langt vi vet, en nordlig utbredelse i Norge.

Kjennetegn

Kalkskeimose vokser i grønne eller gulgrønne matter. Skuddene er opp til 4 cm lange og uregelmessig til svakt fjærliknende forgreinet. Bladene er eggrunde og kraftig skålforma med en tydelig innsnevring ned mot bladfestet. Bladspissen er svært kort og ofte nesten helt avrundet. Bladnerven er middels kraftig og slutter litt ovenfor midten av bladet. Bladcellene er 10–12 µm og om lag 4–5 ganger så lange som brede. Sporofytter forekommer vanlig. Kapsellokket har en lang spiss.

Økologi

Kalkskeimose vokser på baserike klipper og blokker i åpen skog.

Utbredelse

Arten finnes spredt på kalkrik grunn i høyereliggende og nordlige strøk fra Trøndelag og nordover.

Forvekslingsarter

Kalkskeimose kan ligne gullskeimose, men denne er gjerne litt større og har ikke like skålforma blad og heller ikke så tannet bladkant.