Bekkeagnemose har noe kortere blad enn slektningen skorteagnemose. Den er imidlertid like liten og enda sjeldnere. Den er faktisk ikke sett i Norge siden 1800-tallet.

Kjennetegn

Bekkeagnemose er svært liten og vokser i små, grønne, ofte litt glinsende matter. Skuddene blir sjelden lenger enn 1 cm og er uregelmessig fjærliknende forgreinet. Bladene har en smalt triangulær form og er lange og smale sammenlignet med andre pleurokarpe moser. Bladene er vanligvis 3–5 ganger så lange som brede og bladcellene 18–52 µm. Nerven er lang og tydelig og slutter rett nedenfor bladspissen. Bladkanten er tydelig fintannet, særlig i øvre deler.

Økologi

Vi har svært lite informasjon om bekkeagnemose i Norge, men i Sverige vokser den i hulrom eller grotter der sigevann renner over berget.

Utbredelse

Det er kun gjort ett funn av denne arten i Norge (Christiania midt på 1800-tallet).

Forvekslingsarter

Arten kan knapt forveksles med andre arter. Skorteagnemose er like liten, men har mer langsmale blad uten tenner i bladkanten.