Spordmoldmose vokser på kalkrike berg og knauser eller på kalkrik grus og jord i fuktige og skyggefulle miljø. Arten skilles fra nærstående slektninger på den vridde bladspissen.

Kjennetegn

Spordmoldmose vokser i glisne, lyse- til mørkegrønne bestander. Størrelsen varierer mye, men skuddene er ofte 4–10 cm lange med uregelmessig, fjærliknende forgreining. Greinene kan være noe flattrykte, men ikke like tydelig som hos oremoldmose. Hovedstenglene er ikke flattrykte, her sitter bladene tydelig utsperret. Bladene er triangulære og smalner gradvis av til en smal spiss. Bladnerven er lang og enkel og når minst 2/3 opp i bladet. Nerven ender vanligvis i en tagg som stikker ut på ryggsiden av bladet. Bladkanten er som oftest tydelig og kraftig tannet. Bladcellene målt midt i bladet er 4–5,5 x 40–101 µm. Arten er særbu og sporofytter forekommer sjelden.

Økologi

Spordmoldmose vokser på kalkrike berg og knauser eller på kalkrik grus og jord i fuktige og skyggefulle miljøer.

Utbredelse

Arten er utbredt i kalkområder i sørlige deler av landet fra Akershus og langs kysten til Hordaland.

Forvekslingsarter

Arten skilles fra nærstående slektninger på den vridde bladspissen.