Sprikemoldmose er en vanlig art som vokser på jord, stein og morken ved i store deler av landet. Den kjennes på sin tydelige uregelmessige fjærliknende forgreining og tydelig utsperra stengelblader.

Kjennetegn

Sprikemoldmose vokser i lyse- til mørkegrønne, luftige matter. Skuddene blir opp til 10 cm lange og er som oftest uregelmessig, men noe fjærliknende forgreinet. Stengelbladene er bredt ovalt triangulære og raskt avsmalnende til en lang og smal spiss. Stengelbladene er tydelig utsperra fra stengelen. Det er den øvre halvdelen av bladet som bøyer seg tydelig utover fra stengelen. Legg også merke til at stengelbladene er tydelig nedløpende på stengelen. Greinbladene er mindre og mer jevnt triangulære i formen. Bladkanten er vanligvis kraftig tannet, noe man enkelt kan se med håndlupe i felt. Arten er særbu og sporofytter forekommer sjelden.

Økologi

Sprikemoldmose vokser på fuktig jord, steiner og dødved i fuktige skoger eller andre fuktige miljøer.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i lavlandet i store deler av landet nord til Trøndelag, men finnes også spredt videre nordover til Troms.

Forvekslingsarter

De sprikende stengelbladene og den store forskjellen i størrelse, form og orientering på stengelblad og greinblad er karakteristisk for sprikemoldmose. De sprikende bladene kan gjøre at arten minner om noen arter i slekta stjernemoser Campylium eller andre nærstående slekter, men disse mangler nerve eller en mindre tydelig nedløpning. Sprikelundmose Sciuro-hypnum reflexum kan også ligne sprikemoldmose, men er mindre, har kortere hjørneceller og en tydelig spiss på sporehuslokket.