Vierlundmose vokser i store deler av landet der den finnes på kalkrik, fuktig jord i våtmark eller langs strender. Den kan ligne storlundmose, men har noe smalere og mer avlangt triangulære blad med mindre tydelig tannet bladkant.

Kjennetegn

Vierlundmose vokser i grønne, gulgrøne til gule glisne eller tette matter. Skuddene er 3–8 cm lange med uregelmessig forgreining. Stengelbladene er skrått utstående til tiltrykte, litt skålformet, rake eller svakt bøyde. Bladene er triangulært eggrunde og smalner fra rett ovenfor basis av bladet gradvis av mot en smal spiss. Bladene kan av og til ha lengdefolder, men disse er ofte utydelige. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 50–70 % opp i bladet. Bladkanten på stengelbladene er for det meste uten tenner eller fintannet nær bladspissen. Bladkanten på greinbladene er uten tenner eller fintannet. Cellene er 8–13 x 50–115 µm. Hjørnecellegruppene er utydelig avgrenset og løper ikke eller av og til kort opp langs bladkanten. De består av kvadratiske til rektangulære celler som gradvis går over i vanlige bladceller. Kapselskaftet har glatt overflate.

Økologi

Arten vokser i kalk- og mineralrike miljøer og den finnes ofte på fuktige eller tidvis fuktige steder på strender eller arealer med myr- eller sumppreg.

Utbredelse

Arten er utbredt i hele landet, men mye tyder på at utbredelsen er noe ujevn og at arten i enkelte regioner kan være sjelden.

Forvekslingsarter

Vierlundmose kan ligne storlundmose, men har noe smalere og mer avlangt triangulære blad med mindre tydelig tannet bladkant.