Kløftgrimemose er endemisk for Europa og er i Norge kun kjent fra et fåtall steder i Rogaland og Hordaland. Den kjennes på sine gulbrune skudd og dypt to-flika og asymmetriske blad med tilbakebøyde og sprikende bladfliker.

Kjennetegn

Plantene er opp til 20 cm lange, grønne til rødbrune. Skuddene vokser opprett i løse tuer eller matter på steinblokker og berg, og de har en eller flere flageller per skudd. Bladene er tverrstilte til svakt skråstilte, svakt asymmetriske og dypt to-flika. Bladflikene er 3,5–5 ganger lengre enn brede og ofte utsperra (squarrøse). Bukbladene er lik de vanlige bladene, men er litt mindre. Bladcellene har store oppsvulmede trigoner og har 4–10 oljelegemer.

Arten er særbu. Sporofytter er ikke kjent hos våre arter. Grokorn er heller ikke kjent.

Økologi

Kløftgrimemose vokser i løse tuer eller matter på berg eller steinblokker, i miljø med høy luftfuktighet.

Utbredelse

Kløftgrimemose er relativt sjelden og er bare kjent fra Rogaland og Hordaland i Norge. Den er endemisk for Europa og er ellers kjent fra Irland, Wales, Skottland og Orknøyene.

Forvekslingsarter

Kløftgrimemose kan forveksles med andre grimemoser, men skiller seg fra disse på sine gulbrune skudd, dypt to-flika og asymmetriske blad med tilbakebøyde og sprikende bladfliker.