Flatmoseslekta er representert med tre arter i Norge. Flatmoser vokser nedliggende i tett kontakt med underlaget, på berg eller trestammer.

Plantene er gulgrønne eller gulbrune til rødbrune. Bladene er foldet med to fliker. Både den store (dorsale) og den lille (ventrale) fliken er helrandet uten tenner. Bukblad mangler. Artene er særbu eller sambu. Anteridier dannes i bladfoldene på korte sidegreiner. Arkegonier og periant sitter i toppen på skuddet eller i spissen av greiner.

Bladcellene har 1 (2–3) store oljelegemer. Grokorn dannes som flercellede skiver i kanten av bladene og er vanlig hos enkelte arter, men sjelden hos andre. Sporene er 20–54 µm.

Forveksling

Flatmoser skiller seg fra andre arter på kombinasjonen av folda toflika blad, med en stor dorsal flik og en liten ventral flik, og manglende bukblad.

Økologi og Utbredelse

Flatmoser vokser nedliggende i tett kontakt med underlaget, på berg eller trestammer. Artene vokser helst i løvskogsmiljøer eller kystnære miljøer. Den ene av våre arter har en begrenset vestlig utbredelse, mens de to andre er vanlig forekommende i store deler av landet.

Videre bestemmelse

Slekta inneholder fire arter, for detaljert beskrivelse og illustrasjoner av artene anbefales:

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.