Glansteppemose Porella obtusata danner gjerne gyllenbrune matter på kalkrike strandberg.

Glansteppemose vokser i brunaktige, ofte litt glinsende, tuer på strandberg. Den kjennes på at den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene og at hverken bukblad eller den ventrale fliken har tenner.

Stengel med blad, hvor vi ser den store (dorsale) fliken og den lille (ventrale) fliken.

Kjennetegn

Plantene er 2–5 cm lange, olivengrønne til gulbrune. Bladene har to fliker. Den store (dorsale) fliken har tenner eller er helrandet. Den lille (ventrale) fliken er helrandet eller har uregelmessige tenner. Bukbladene er tydelig nedløpende langs stammen. Den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene. Både bukblad og ventral flik mangler tenner i kanten. Bladceller har 30–48 oljelegemer.

Arten er særbu. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner. Grokorn er ikke kjent. Sporofytter er ikke kjent fra Norge. Sporer er 45–50 µm.

Økologi

Glansteppemose vokser i tuer på svaberg uten for mye saltpåvirkning. Arten virker å være knyttet til baserike bergarter.

Utbredelse

Glansteppemose er relativt sjelden og har en begrenset vestlig utbredelse med et fåtall forekomster fra Rogaland til Sogn og Fjordane.

Forvekslingsarter

Glansteppemose skiller seg fra andre teppemoser ved at den vokser på strandberg og at den har blad og bukblad uten tenner.