Forvaltingsbrukargruppa for Artsdatabanken er eit rådgjevande organ utnemnt av Klima- og miljødepartementet.

Kristin Nordli

Kommunal- og distriktsdepartementet
Medlem

Daniel Hesby Mathé

​Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Varamedlem
 

Frode Berntin Johansen 

Norges vassdrags- og energidirektorat
Medlem

Kristine Naas 

Norges vassdrags- og energidirektorat
Varamedlem

Elin Johanne Slettum

Vegvesnet
Medlem

Jarle Waage

Jernbanedirektoratet
Varamedlem

Anne Kjos Veim

Fiskeridirektoratet
Medlem

Gunnstein Bakke

Fiskeridirektoratet
Varamedlem

Ivar Ekanger

Landbruks- og matdepartementet
Medlem

Linn Viken Bøe

Landbruks- og matdepartementet
Varamedlem

Ivar Myklebust

Miljødirektoratet
Medlem

Anne Sundbye

Miljødirektoratet
Varamedlem