Molannodes tinctus er en liten vårflue med relativt brede vinger med variable fargetegninger. Arten er funnet over det meste av landet. Larvene lever i sig, bekker, sakteflytende elver, tjern og innsjøer. De bygger kjegleformede portable hus med relativt smale, flate flanker.

Størrelse

Framvinge hann 7–9 mm, framvinge hunn 7–10 mm.

Kjennetegn

Liten vårflue. Framvingen er relativt bred med tett behåring. Fargetegningene varierer fra ensfarget beige til beige- og brunflekket til ensfarget mørkebrun. Vingeribbene er sterkt modifiserte, men gaffel 1 er til stede i framvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Øynene er brune til rødbrune. Antennen er ganske kraftig, omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn og er kraftig og hårete. Første og andre segment er korte, tredje, fjerde og femte segment er lange, femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er meget variabel og kan lett forveksles med arter i flere andre familier. Kraftig tegnede individer kan ofte kjennes igjen på framvingens flekkmønster sammen med de ofte (men ikke alltid) rødlige øynene.

Totalutbredelse

Arten har holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Mellom-Europa, men mangler i Frankrike og på de Britiske øyer.

Utbredelse i Norge

Funnet over det meste av landet.

Levested og økologi

Larvene lever i sig, bekker, sakteflytende elver, tjern og innsjøer. De bygger portable hus som består av sandkorn, gjerne iblandet noe organisk materiale, og som er kjegleformede med relativt smale, flate flanker.

Flygetid

Begynnelsen av juni til midten av september.

Hann av Molannodes tinctus (lys form)

Artens fargetegninger varierer fra ensfarget beige til beige- og brunflekket, til ensfarget brun.