En opp til to desimeter stor, gulgrå eller blåaktig bladlav som i fuktig tilstand blir gråblå. Undersiden er brun, håret og med lyse, nakne flekker. Lobene er 1–3 cm brede, avrundete, med bukler eller nettformede åser og vanligvis punktformede soral. Skrubbenever forekommer hovedsakelig på gamle løvtrær som selje, rogn, osp og gråor i eldre, gjerne noe skyggefull skog med høy luftfuktighet. I svært fuktige granskoger i Midt-Norge, i fosserøykpåvirket skog og i bekkekløfter kan den også forekomme på grankvister. Den kan også vokse på edelløvtrær, som ask, alm, eik, lind og spisslønn i skog, mer sjelden i jordbrukslandskapet. Den forekommer i hele landet, men mer spredt i Nord-Norge.