En opp til 5 desimeter stor, brun bladlav som i fuktig tilstand blir grønn. Undersiden er brun, håret og med lyse, nakne flekker. Lobene er brede og uregelmessig innskåret, enten tvert avskåret eller avrundet. På overflaten har den et tydelig nettverk av åser som gir den et buklete utseende, og punktformede eller linjeformede soral eller isidier langs ryggen av åsene. Lungenever forekommer hovedsakelig i eldre, gjerne noe skyggefull skog med høy luftfuktighet der den ofte finnes på gamle løvtrær som selje, rogn, osp og gråor. I svært fuktige granskoger i Midt-Norge, i fosserøykpåvirket skog og i bekkekløfter kan den også forekomme på grankvister. Den er dessuten nokså vanlig på edelløvtrær som ask, alm, eik, lind og spisslønn i skog eller i tresatt semi-naturlig eng. Den forekommer i hele landet, men den er vanligst langs kysten og forekommer mer spredt i Nord-Norge.