En opp til 1,5 dm stor, matt grå til gråblå bladlav. Oversiden er jevn til svakt buklet. Undersiden er lyst brun og håret, med lyse, nakne flekker og med et mer eller mindre godt utviklet årenett. Fossenever har punktsoral på overflaten og ofte også linjesoral langs kantene. Fossenever ligner mye på skrubbenever, men er mer grå eller blålig i fargen, har jevnere overflate og få til tallrike, svært korte lyse hår, særlig mot kanten (krever lupe). Den forekommer hovedsakelig i gammel skog med høy luftfuktighet på kvister av gran, men kan også finnes på løvtrær, særlig gråor, istervier, osp, rogn og selje. Den forekommer i skog med svært høy luftfuktighet fra Sør-Trøndelag til Troms, og har også et fåtall forekomster i bekkekløfter i innlandet på Østlandet.