Myllersvamp foretrekker dystrofe lokaliteter, som ikke er for sure eller kalkfattige og er funnet spredt over hele landet. Den har ynglekorn (gemmulae) spredd i svampvevet og nåler med mer eller mindre tydelige torner. Arten har bare en type trådsneller (amfidisker). Disse er korte og og akselen er ikke lenger enn diameteren på hjulet.

Myllersvamp har korte trådsneller (amfidisker) der akselen ikke er lenger enn diameteren på hjulet.