Arten skal være funnet en gang i Svenstrup i Sør-Danmark før 1984, men det er ukjent/usikkert hvem som samlet/bestemte den og det er ukjent hvor dyret/dyrene befinner seg. Det/de befinner seg imidlertid ikke i museene i København og Århus.

Kjennetegn

En liten til mellomstor art, hunnene noe større enn hannene. Hodet svart med brunaktig midtstripe, clypeus og labrum brune. Antennenes første ledd (scapus) gulaktig foran og brun på baksiden, mens resten av antennen er gulaktig innerst og brunere utover. Pronotum er slak og svartaktig, men med gule kanter av varierende bredde. Resten av forkroppen, og bakkroppen, er overveiende mørkebrun, men bakkroppsleddene har gule tegninger bakerst og på sidene. Vinger uten spesielle tegninger, med langt, svakt gult vingemerke med én tverribbe. Tre store celler (discoidalceller) på rad nedover mellom vingemerket og den øvre grenen av media. Beina er i hovedsak mørkebrune til og med låret (femur), og lysebrune ytterst (tibia og tarsus). Forvingelengde 7,5–10,5.

Forvekslingsarter

Arten har flere forvekslingsarter i sin egen slekt sørover i Europa, men under nordiske forhold holder det å skille den fra de øvrige slektene som forekommer her. Inocellia mangler punktøyer (ocelli), mens Subilla har. Phaeostigma, Raphidia og Xanthostigma er mer like. Både disse og Subilla har tidligere vært regnet som kun underslekter i den samme slekten, Raphidia. Den er imidlertid også lett å skille fra disse, da Subilla har relativt fargeløst, men dog noe gulaktig, vingeflekk (pterostigma), mens de andre har enten brunaktig eller tydelig gulfarget. Hodet har også grovere skulptur hos Subilla enn hos de andre slektene. Fra Xanthostigma, som den kanskje likner mest, skal den kunne skilles på at Subilla har en ekstra ribbe fra 2. discoidalcelle og ut mot vingespissen. Det er imidlertid noe usikkert om hvorvidt dette er en helt stabil karakter.

Levevis

Larvene, som skal være greie å kjenne igjen, er utelukkende å finne under bark på løvtrær, mest frukttrær som pære og eple, men også på eik og lønn. Arten er hevdet å være tilknyttet furu og lerk, men det er sannsynligvis galt. Den trives kun på varme steder.

Livssyklus

Larvene bruker vanligvis minst to år på utviklingen. Puppestadiet varer 2–3 uker. De voksne flyr i perioden mai–juli.

Utbredelse

Eneste funn i Norden stammer fra Svenstrup, helt sør i Danmark. Ellers er den funnet fra Storbritannia, Nederland og Tyskland, og sørover gjennom Europa til Italia, Ungarn og Romania.