Wesmaelius nervosus er den vanligste bladlusløven i Wesmaelius-slekten.

Kjennetegn

Hode og forkropp er mørkebrune med bred gul eller lysebrun midtstripe, bakkroppen er mørk. Forvingene er forholdsvis avlange og klare, mens ribbene har svake, mørke skygger og tegninger. Costalfeltet er ganske smalt. Radius har normalt tre sidegrener, men eksemplarer med to eller fire grener kan av og til finnes. Bakvingene er klare med mørke ribber. Forvingelengde 7,5–10 mm.

Forvekslingsarter

W. nervosus kan særlig forveksles med W. malladai, W. ravus og W. subnebulosus, se detaljer under W. malladai og i bestemmelsestabellen.

Levevis

Arten finnes i løvskog, barskog, parker og hager, hvor den særlig påtreffes i skoglysninger, langs hekker og på andre delvis åpne lokaliteter. Arten kan finnes på mange forskjellige treslag, både løv- og bartrær. Den er ganske vanlig, men man finner den sjelden i større antall. Både larver og voksne er rovdyr som lever av små insekter og andre småkryp. Arten kan bankes ned fra trær og busker, og den kommer dessuten ofte til lys. Mange norske dyr er tatt i malaisefeller.

Livssyklus

Etter paringen legger hunnen eggene på grener eller blader, og eggene klekkes etter kort tid. Overvintringen foregår i tredje larvestadium, og før overvintringen spinner larven en silkekokong, hvori den tilbringer vinteren. Larven forpupper seg påfølgende vår, og puppetiden varer noen uker. Voksne dyr kan finnes fra midt i april til sist i oktober. Det er sannsynligvis to eller tre generasjoner i året hos oss.

Utbredelse

W. nervosus er funnet i alle fylker i Norge og i så godt som alle deler av Sverige, Finland og Danmark. Den finnes dessuten i Island og på Grønland og Færøyene. Ellers finnes arten i store deler av Mellom- og Nord-Europa, og utbredelsen fortsetter mot øst gjennom Asia til Sibir.