Chrysopa formosa er i Norden kun funnet noen få ganger i Sverige og Finland.

Kjennetegn

Hodet er grønt, med svarte (eller brune) flekker foran øyene, på siden av clypeus, foran antennene, mellom antennene og bak antennene, men uten brune tegninger bakenfor sistnevnte. Første antenneledd (scapus) grønt, andre (pedicellus) brunt, og resten av antennen lysebrun. Forbrystet med brunaktige flekker ut mot sidene. Forvingene nokså lange og smale, med smalt costalfelt og lysegrønt vingemerke. Basis av costa på alle fire vinger uten flekk. Tverribbene i innerste halvdel av costalfeltet helt eller delvis svarte, og også en del andre ribber i forvingene mer eller mindre svarte. Beina lyst grønne med brunaktige føtter, føttenes klør med utvidet basis. Vingelengde 11–16 mm.

Forvekslingsarter

Flekkene på hodet minner om C. abbreviata, men denne har (oftest) i tillegg en mørk, bueformet tegning langs bakkanten av hodet. Det svenske eksemplaret ble feilbestemt til C. abbreviata av nettvingeeksperten Bo Tjeder, så det er åpenbart en forvekslingsfare med den arten.

Levevis

Larvene, som jevnt over er lyst brunaktige, men med mørkere flekker på hodet og meso- og metanotum, utvikler seg på løvtrær – oftest, men ikke utelukkende, i busksjiktet. Sannsynligvis oppholder de seg også i enda lavere vegetasjon. Larvene spiser bl.a. midd og bladlus, og også i noen tilfeller bladlusenes parasitter (parasittveps som fører til at bladlusene mumifiseres). De foretrekker varme og tørre habitater. Kan opptre i store populasjoner, men gjør neppe det i Norden.

Livssyklus

Eggene legges enkeltvis eller i løse grupper på 2–10 egg på undersiden av bladene til løvtrær og urter, gjerne i nærheten av bladluskolonier. Overvintrer som prepuppe. De voksne dyrene flyr i perioden mai–september.

Utbredelse

En hann fra Yngsjö i Skåne (nevnt av Popov i 2002, men uten nok detaljer der til å forstå at funnet ble gjort i Sverige) og noen få funn i Finland er det eneste som er kjent av denne arten i Norden. Funnet i Sverige ble gjort i august 1963 (leg. I. Agrell), men sto feilbestemt frem til 1993. De finske funnene er av nyere dato. Ellers er arten kjent fra en lang rekke land i Europa, nord til Tyskland, Polen og Latvia (angivelsen i Fauna Europaea fra Storbritannia er feilaktig), og også i Afrika og store deler av Asia.