Årsmøte for den nordiske billeforeningen (Nordic Coleoptera Group) i Gudbrandsdalen i 2011.

Foreningen har som mål å utveksle og øke kunnskapen om biller på tvers av de nordiske landegrenser. Dette innbefatter driften av nettsiden BeetleBase og et årlig møte i et av de nordiske land hvor kunnskapsutveksling står sentralt.