Workshop i Trondheim i 2011 med fokus på opplæring i DNA-strekkoding for prosjektledere i Artsprosjektet.

Målet var å senke terskelen for bruk av dette verktøyet i kartleggingen, gjennom å gi praktisk opplæring i prosedyrer og analyseverktøy som finnes i Barcode of Life data Systems (BOLD).

Veiledning i bruk av verktøyet DNA-strekkoding gis nå som et tilbud gjennom Artsdatabankens samarbeid med nettverket Norwegian Barcode of Life (NorBOL).