Workshop i Müncheberg i Tyskland i 2013 med fokus på overføring av kompetanse på sørgemygg.

Deltakere fra BioFokus og Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Tyskland).

Artsbestemmelse av sørgemygg.