Workshop i Bergen i 2012 med fokus på artsbestemmelse av halekrepser fra nordlige farvann samlet inn gjennom kartlegging i MAREANO.

Deltakere fra Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Uni Research Miljø, Rådgivende Biologer AS, Universitetet i Alaska (USA) og Kristinebergs Marinbiologiske Station (Sverige).