Workshop i Arendal i 2014 med fokus på overføring av kunnskap og kompetanse om kjernesopper i edellauvskog.

Deltakere var norske, danske, østerriske, engelske og franske soppforskere fra blant annet Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Wien (Østerrike) og Kew Royal Botanic Garden (UK).