Workshop i Varanger i 2014 med fokus på kartlegging, nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom norske og svenske lav-forskere og studenter.

Deltakere fra blant annet Naturhistorisk museum i Oslo, Universitetsmuseet i Bergen, NTNU Vitenskapsmuseet, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norsk institutt for naturforskning, BioFokus, Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm (Sverige), Lund universitet (Sverige), Sveriges landbruksuniversitet og Universitetet i Helsinki (Finland).