LifeWatch har som hovedmålsetning å bygge opp en helhetlig e-infrastruktur for utveksling og deling av data, datamodeller og analyser på tvers av institusjoner, fagdisipliner og landegrenser på europeisk nivå.