De løstliggende kalkalgene kan finnes i så høye tettheter at de danner en egen naturtype på sjøbunnen. Naturtypen kalles ofte mergelbunn etter det engelske ordet «maerl». Bildet viser en fargerik mergelbunn i Kongsfjord i Finnmark, med noen av de mange små dyrene som kråkeboller og sjøstjerner som typisk lever blant de løstliggende kalkalgene.

Noen arter av rødalger lagrer kalk i celleveggene slik at de får et hardt skall med kalk rundt seg. De mister fargen sin  og blir hvite når de dør. Du finner de som små korallignende vekster og skorper på fjell og stein (rugl) eller som løstliggende ansamlinger av korallignende grus på havbunnen (mergelbunn).

Artsbestemmelsen av kalkalger bygger i hovedsak på form og utseende. Slike morfologiske karakterer kan påvirkes av miljøforhold og levevis, som for eksempel om de lever fritt eller sitter fast på fjell og stein, eller på dyr og andre alger. Dette gjør at det er behov for en systematisk kartlegging av kalkalger for å undersøke hvordan form og utseende påvirkes av ulike miljøparametre. Kanskje er arter som ser like ut faktisk ulike arter som er tilpasset samme miljø? 

Prosjektet har som mål å avdekke artsmangfoldet og utbredelsen til kalkalger langs norskekysten og kartlegge i hvilke naturtyper de ulike artene lever. Det skal samles inn kalkalger med ulikt levevis fra flere økoregioner og fra lokaliteter som dekker de viktigste miljøforholdene for alger i havet. Ved å analysere kalkalgenes levevis, utseende, form og DNA-sekvenser i forhold til miljøfaktorer, vil prosjektet klargjøre artsmangfoldet og i hvilken grad form og utseende er gode nok kriterier til å kunne identifisere de ulike artene. 

Mange små dyr, inkludert fisk, kan finne skjul blant rugl-klumpene på mergelbunn. Bildet viser en ulke som lever godt skjult blant de forgrena kalkalgene på mergelbunn i Kongsfjord.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med

NRK TV Nordnytt

NRK radio Troms