Fjelldraugmose er vår minste draugmose og den kjennetegnes av små, ofte rødfiolette skudd med toflika blad. I Norge er arten kun kjent fra Svalbard, men forekomster fra Sverige og Finland tyder på at den kan forekomme i fjellområder på Norges fastland.

Kjennetegn

Liten grønn til rødfiolett mose, skudd opp til 2 cm lange. Bladene er skråstilte til tverrstilte i to rader, toflika, innskjæring til knapt 1/2 av lengden, plant til svakt renneforma. Cellene er 14–20 × 18–24 µm, med jevnt fortykkede vegger med små knuteforma trigoner og stripet ru kutikula. 2–5 oljelegemer per celle. Grokorn vinrøde, kanta, 1(–2) cella, forekommer ganske sjelden. Sambu, perianth relativt kort, sylindrisk, foldet i øvre del med sammensnørt og småtannet munning. Perianth er vanlig.

Økologi

Arten vokser blant andre moser og danner sjelden rene bestand på tuer i rikmyr, på tynn humus på toppen av steinblokker, eller ved basis av nordvendte bergvegger i kløfter.

Utbredelse

Arten er kjent fra Svalbard, men ikke fra det Norske fastlandet. Det er ellers noen få funn i nordlige Sverige og Finland. Den har en sirkumarktisk utbredelse.

Forvekslingsarter

Ingen forvekslingsarter.