Habitatdiagram, forklaring

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Habitatdiagrammene viser forekomsten til de norske fastlandsartene når de forekommer på myr i forhold til lokalgradientene «fattig–rik» og «tørr–fuktig». Tue, fastmatte og mykmatte er delt i to nivåer, henholdsvis høy og lav. Diagrammene gir også en indirekte referanse til forekomst i grunntyper.

Filliste