Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev: http://www.nina.no/fjellrev

Rovdata: www.rovdata.no

Scandlynx - det skandinaviske gaupeprosjektet: http://scandlynx.nina.no/

Skandulv - det skandinaviske ulveprosjektet: http://www.slu.se/skandulv