Beskrivelse

T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei

Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte, rasutsatte skråninger.

Bilder