Tidevannsstrømmer er dominerende form for vannpåvirking. Effekten er mer forutsigbar og miljøstresspreget.