mark som tørker lett opp etter nedbør, mangler fuktmarksindikatorer som f.eks. torvmoser (Sphagnum spp.)