Vannmasser der økosystemet er betydelig endret som følge av innførsel av rovfisk eller andre arter.