Mark i skråninger der skred går ofte nok til at forekomst av blottlagt mineraljord gir seg klart utslag i artssammensetningen.