Natur med observerbart preg av frostprosesser, først og fremst gjennom redusert mengde av arter med lav toleranse overfor frostvirkning på marka.