Natur der artssammensetningen ikke er synlig påvirket av frostprosesser.