Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T8-3 overgjødslet fuglefjell-eng

Kartleggingsenhet