Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • S3F-0 uten finmateriale
  S3F-a finmaterialfattig
  S3F-b litt finmaterialrik
  S3F-c temmelig finmaterialrik
  S3F-¤ finmaterialdominert
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM