Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  2 4-8 m
Basistrinn
 • OF-0 stabil jord
  OF-a svak oppfrysing
  OF-b sterk oppfrysing
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM