Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  gs suksesjonsgradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  L (langsom) suksesjon
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • LA-0 initialfase
  LA-a koloniseringsfase
  LA-b koloniseringsfase
  LA-c etableringsfase
  LA-d etableringsfase
  LA-e konsolideringsfase
  LA-f konsolideringsfase
  LA-+ ettersuksesjonsfase
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet