De lyse gule blomstene sitter på hver sin stilk.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–25 cm. Store, omvendt eggforma blad i tett rosett. Lyse gule blomster som sitter på hver sin stilk.

Kan forveksles med andre gule Primula-arter, men hos disse sitter flere små blomster samlet på hver stilk.

Blomstrings­tid

April–mai.

Voksested

Vokser på ulike kulturmarker, (beita) edelløvskog og i skogkanter. Finnes også i grasdominerte lyngheiområder og forekommer i noe gjødslet eng. Går tilbake når skogen blir tett, men finnes ofte fortsatt i kanter av hasselkjerr i sørvendte lier. Slike hasselkjerr har tidligere gjerne blitt skjøttet for nøtteproduksjon. Dyrkes til hagebruk. Trives best hvis gjengroende skog åpnes opp og beites, eller slås seint og ikke blir gjødslet.

Utbredelse i Midt-Norge

Vestlig utbredelse knytta til kyststrøkene. Vanlig langs kysten til Ørlandet og Rissa i Sør-Trøndelag. Kun en kjent lokalitet lenger nord (i Sømna, Nordland).

Dialektnavn

Kusømr (Volda), kusumre og kusomre (Syvde, Davik), kusemmer (Fræna), kusinder (Stranda), gulsoleie, gulegull, ferigåsgull (Haram), kusyvise (Ørsta), gulsymre, aurikla, kusymre (Sunndal).

Tradisjonell bruk

”Ku kunne livnære seg ute når kusomre var fullt utsprunget” (Davik).