Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Lyserøde og mange små blomster med lang spore.

15–50 cm. Spisse, smale/linjeforma blad. Smale og tette blomsteraks med lyserøde og mange små blomster med lang spore.

Kan forveksles med: flekkmarihand, engmarihand, skogmarihand, purpurmarihand (svært sjelden og knytta til kysten).

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vokser på kalkholdig og frisk til fuktig mark, slåtte- og beitemark, (beita) skog, strandeng og veikant. Finnes også i (slåtte-) myr og fjellenger. Reduseres sterkt allerede 3–5 år etter opphør i drift. Går raskt ut ved gjødsling, og vanligvis også ved forsommerbeite. Trives best når slått gjennomføres på seinsommeren, og suppleres med etterbeite.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen.

Dialektnavn

Folk flest skilte ikke mellom de hvite og rødfiolette orkideene. De samme navnene og skikkene var derfor knytta til alle artene (se skogmarihand, flekkmarihand).

Forvekslingsarter