Skall

Det tynne skallet er utvendig og hvitaktig gjennomsiktig, som regel med en avlang, sylindrisk form, men skallformen er ekstremt variabel. Åpningen er smal og strekker seg hele lengden av skallet. Toppen av skallet (apeks) er nedsunket. Skallet har ofte en liten umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten av skallet er stort sett glatt med svake vekstlinjer, men man kan finne svake spiralfurer i fremenden og bakenden av skallet. Lengden av skallet varierer mellom 1–4,3 mm.

Kropp

Kroppen er hvit og hodeskjoldet er fliket mot bakenden og mangler en midtlinje. Det er ingen sideforlengelser av foten (parapodialfliker) og ingen forlengelse av mantelen (pallialflik) under sneglen. Larvenyren er ikke synlig gjennom skallet, men øynene er synlig hos denne arten.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 10 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) mangler. Kråsen (tyggemagen) er avrundet og ikke dekket av muskelfibre, men inneholder tre lysebrune kråsplater av ulik størrelse. Overflaten av disse platene har mørkebrune knotter (tuberkler), de største knottene danner topper på bakenden av platene. Undersiden av platene har et nettlignende mønster bestående av fordypninger og hull, disse ligger under knottene på overflaten. To av platene er som regel smalere enn den single platen. Kråsen med platene er synlig gjennom skallet. Den fremre delen av fordøyelsessystemet har en stor kro (samlemage). Det hannlige reproduksjonssystemet består av en flat prostata som stikker ut fra peniskammeret i en rett vinkel, sistnevnte har folder.

Økologi

Finnes på dyp mellom 8–2000 m på leire, gjørme, sand, bløt/grøtaktig sand og steiner (Thompson 1988, Høisæter 2009).

Utbredelse

Finnes i Norge fra vest Finnmark og sørover (Høisæter 2009). Finnes også fra New England til de Britiske Øyer, Østersjøen, Middelhavet, Madeira, Vest Afrika og Kapp det Gode Håp (Thompson 1988).

Referanser

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Thompson TE (1988). Molluscs: Benthic Opisthobranchs. In: Brill EJ og Backhuys W. Leiden. Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Vol. 8. New York, Copenhagen, Cologne. 356 sider.