Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Mellom-Europa og sørøstlige deler av Nord-Europa, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men arten har ekspandert i vestlig retning, og kan tenkes å dukke opp hos oss.

Unge stadier

Larven lever på burot, men også på andre arter i malurtslekta (Artemisia).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På åpne udyrkede steder der det vokser burot.