Artsdatabanken er ansvarlig for å administrere Artsprosjektet på vegne av Klima- og miljødepartementet. Til støtte for arbeidet er det etablert en prosjektgruppe som har ansvar for den operative gjennomføringen av Artsprosjektet.

Prosjektgruppen har følgende sammensetning:

Tiril Myhre Pedersen (leder), Artsdatabanken Vara: Åslaug Viken, Artsdatabanken
Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet Vara: Malin L. Lund, Forskningsrådet
Tomas Holmern, Miljødirektoratet Vara: Per Johan Salberg, Miljødirektoratet
Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken Vara: NN