Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

I nettutgaven av Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge beskrives vel hundre planter knyttet til de tradisjonelle kulturmarkene i regionen.

Moser

Moser er en fellesbetegnelse som brukes om tre av rekkene i planteriket; nålkapselmoser, levermoser og bladmoser.

Torvmoseslekta Sphagnum

Vår torvmoseflora har et enestående artsmangfold og rommer alle de europeiske torvmosene med unntak av fire arter som også er inkludert her. Torvmosene i Norge teller så langt i alt 56 arter med underarter. Tre nordlige arter som ikke er funnet hverken i Norge eller Europa så langt er også med for å stimulere til nyfunn. Alt i alt er derfor 63 torvmoser avbildet og nærmere omtalt. Boka «Norges torvmoser» (Flatberg 2013) ligger til grunn for den sammenstillingen som er gjort her.

Hettesopper Mycena (Pers.) Roussel

Mycena er en slekt med små saprotrofer, som på verdensbasis består av ca. 500 arter. Slekten er svært heterogen og klart polyfyletisk, og omfattende DNA-studier er nødvendig for å klargjøre slektens status. Rundt 100 arter er registrert i Norge.