Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s+[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s+[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v*
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v*
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v*
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s*[KA·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·f|e]
10