Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s*[KA·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
m, v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
10